Τι είναι η Αθλητική Ψυχολογία;

Η αθλητική ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που στοχεύει στην επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης και της ευημερίας των αθλητών.
Ασχολείται με τις αναπτυξιακές και κοινωνικές πτυχές της συμμετοχής στον αθλητισμό, καθώς και με συστημικά ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον του πρωταθλητισμού και των αθλητικών οργανισμών.

Γιατί είναι σημαντική η Αθλητική Ψυχολογία;

Η συνεργασία με αθλητικό/ή ψυχολόγο με βοηθά:

– Στην βελτιστοποίηση απόδοσης

– Στην βελτιστοποίηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων

– Στην επίτευξη πλήρους δυναμικού

– Στην αύξηση της αυτό-πεποίθησης

– Στην διαχείριση άγχους (περι-αγωνιστικά & προ-αγωνιστικά)

– Στην διαχείριση τραυματισμών

– Στην ενδυνάμωση της ομαδικότητας

– Στην χρήση αποτελεσματικών  στρατηγικών

– Στην δημιουργία υγειούς προοπτικής του εαυτού και των ικανοτήτων

– Στην διασφάλιση της ευημερίας και ψυχικής υγείας

– Στην εξισορρόπηση της ζωής έξω από τον χώρο του πρωταθλητισμού

Ολιστική Αθλητική Ψυχολογία

Η προσέγγιση που ακολουθούμε στις συνεδρίες είναι ολιστική αντιμετωπίζει τον αθλητή και την αθλήτρια σαν σύνολο, εστιάζοντας εξίσου στην απόδοση όσο και στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου.

Με αυτόν τον τρόπο, δουλεύοντας πάνω στο κυρίως θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει να εστιάσουμε,  εξετάζουμε παράλληλα και τις υπόλοιπες πτυχές του ατόμου, ώστε να επωφεληθεί ολιστικά από τη θεραπευτική διαδικασία.