Βελτιστοποίηση Απόδοσης

Η ψυχολογική προετοιμασία στον πρωταθλητισμό είναι ύψιστης σημασίας και πρέπει πάντα να συμβαδίζει με την προπονητική διαδικασία. Η βέλτιστη απόδοση ενός αθλητή επιτυγχάνεται όταν προετοιμάζεται εξίσου σωματικά και πνευματικά.

Πως μπορεί να ενισχυθεί ένας αθλητής ή μία αθλήτρια μέσα από την ψυχολογική προετοιμασία;

Η ψυχολογική προετοιμασία ενισχύει τους αθλητές ή τις αθλήτριες πνευματικά και συναισθηματικά, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού τους.

Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των συνεδριών:

Mental Skills Training

– Νοερή Απεικόνιση & Αυτό-ομιλία

– Καθορισμός Στόχων

– Κινητοποίηση – Εύρεση & Διατήρηση Κινήτρου

– Στρατηγικές Συγκέντρωσης και Ελέγχου της Προσοχής

– Ανάπτυξη Αυτόπεποίθησης, Αυτό-εκτίμησης και αίσθηση Ικανότητας.

– Δεξιότητες Αντιμετώπισης Αποτυχιών και Λαθών

– Ηγετικές Ικανότητες

– Ανάπτυξη Συνοχής Ομάδας

– Ενίσχυση της Συνεργασίας και του Team-Working

Επιπλέον, μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία, οι αθλητές και αθλήτριες γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους, αναγνωρίζουν τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους που είναι λειτουργικά ή μη λειτουργικά και ρυθμίζουν την αγωνιστική και προπονητική τους συμπεριφορά.

Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το πιο σημαντικό τους εργαλείο: τον εαυτό τους!