Ομάδες αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης

Η ομάδα αυτογνωσίας είναι ένας ασφαλής χώρος για την ανταλλαγή εμπειριών και σκέψεων, την αυτοέκφραση και την εξερεύνηση του εαυτού και των συναισθημάτων μας.


Ο σκοπός της ομάδας είναι να στηρίξει τα άτομα να γνωρίσουν τον εαυτό τους εις βάθος και να επιτύχουν ψυχοσωματική υγεία και ισορροπία.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε μία θεραπευτική ομάδα μπορεί να συμμετέχουν ενήλικες ανεξαρτήτως φύλου που:

  • επιδιώκουν την αυτό-βελτίωση και την προσωπική ανάπτυξή τους
  • αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν μια πρόκληση ή δυσκολία την οποία επιθυμούν να την επεξεργαστούν
  • θέλουν να εκφράσουν τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους μέσα σε ένα υποστηρικτικό και προστατευμένο περιβάλλον
  • επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, χωρίς απαραίτητα να βιώνουν κάποια δυσκολία

Πώς μας βοηθά;

Με τη βοήθεια του/της ψυχολόγου – συντονιστή ομάδας και μέσα από εξειδικευμένες ασκήσεις, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα:

  • να εκφράσουν τα βιώματά τους και να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται
  • να ανακαλύψουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών τους
  • να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές σχέσεις τους
  • να εξερευνήσουν τα δυνατά σημεία του εαυτού τους και να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους
  • να ξεφύγουν από μοτίβα συμπεριφορών που πλέον δεν τους εξυπηρετούν
  • να αποδεχτούν και να αγαπήσουν τον εαυτό τους

Πώς λειτουργεί;

Τα μέλη της ομάδας πραγματοποιούν μια εβδομαδιαία συνάντηση στην οποία συμμετέχουν ενεργά.

Τα μέλη συναποφασίζουν και συμφωνούν σε κανόνες δράσης μέσα στην ομάδα.

Με ειλικρίνεια τα άτομα μοιράζονται εμπειρίες και σκέψεις μέσα από θεραπευτικές ασκήσεις.

Οι πληροφορίες που μοιράζονται τα μέλη παραμένουν εμπιστευτικές και απόρρητες και εισακούγονται αμερόληπτα και χωρίς επίκριση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες ομάδες και εργαστήρια.

2311829308