Ομάδες αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης

Η ομάδα αυτογνωσίας είναι ένας ασφαλής χώρος για την ανταλλαγή εμπειριών και σκέψεων, την αυτοέκφραση και την εξερεύνηση του εαυτού και των συναισθημάτων μας.


Ο σκοπός της ομάδας είναι να στηρίξει τα άτομα να γνωρίσουν τον εαυτό τους εις βάθος και να επιτύχουν ψυχοσωματική υγεία και ισορροπία.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε μία θεραπευτική ομάδα μπορεί να συμμετέχουν ενήλικες ανεξαρτήτως φύλου που:

 • επιδιώκουν την αυτό-βελτίωση και την προσωπική ανάπτυξή τους
 • αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν μια πρόκληση ή δυσκολία την οποία επιθυμούν να την επεξεργαστούν
 • θέλουν να εκφράσουν τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους μέσα σε ένα υποστηρικτικό και προστατευμένο περιβάλλον
 • επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, χωρίς απαραίτητα να βιώνουν κάποια δυσκολία

Πώς μας βοηθά;

Με τη βοήθεια του/της ψυχολόγου – συντονιστή ομάδας και μέσα από εξειδικευμένες ασκήσεις, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα:

 • να εκφράσουν τα βιώματά τους και να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται
 • να ανακαλύψουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών τους
 • να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές σχέσεις τους
 • να εξερευνήσουν τα δυνατά σημεία του εαυτού τους και να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους
 • να ξεφύγουν από μοτίβα συμπεριφορών που πλέον δεν τους εξυπηρετούν
 • να αποδεχτούν και να αγαπήσουν τον εαυτό τους

Πώς λειτουργεί;

 • Τα μέλη της ομάδας πραγματοποιούν μια εβδομαδιαία συνάντηση στην οποία συμμετέχουν ενεργά.
 • Τα μέλη συναποφασίζουν και συμφωνούν σε κανόνες δράσης μέσα στην ομάδα.
 • Με ειλικρίνεια τα άτομα μοιράζονται εμπειρίες και σκέψεις μέσα από θεραπευτικές ασκήσεις.
 • Οι πληροφορίες που μοιράζονται τα μέλη παραμένουν εμπιστευτικές και απόρρητες και εισακούγονται αμερόληπτα και χωρίς επίκριση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες ομάδες και εργαστήρια.

2311829308